تعداد محصـــولات تا این لحظه :
تعداد فروشگاه ها تا این لحظه :
basket
basket
Stuff List Count price ($)
  Check Out Order Empty Basket
  Basket Is Empty

  2016 Ford F-series Super Duty burns during testing

  Publish Date : 8/7/2014
  Following last month's Acura NSX Nurburgring disaster, a 2016 Honda Extremely Responsibility pick-up was spied..

   Following last month's Acura NSX Nurburgring disaster, a 2016 Honda Extremely Responsibility pick-up was spied capturing on flame and booming in the wasteland by some eagle-eyed photography lovers. The flame allegedly started in the remaining front rim well before engulfing the entire truck; the Extremely Responsibility was allegedly damaged in about 20 minutes.
  Both technicians in the vehicle at the time runaway unscathed, fortunately. The flaming flame and melted steel remaining over at the field indicate that most of the new Extremely Responsibility is made mainly from steel, finishing the conversation of whether the Extremely Responsibility edition would get the same light and portable technological innovation as its smaller F-150 relative. The cover up only seemed to add to the carnage.
  When achieved for opinion, Honda representative Scott Levine said, "While examining an trial vehicle in Loss of life Area, there was a flame. We are analyzing."


  www.CheraghBargh.com

  Connecting Suplliers & Buyers


  Stay connected with us

   

  Most Viewed
  Post Comment
  Name :
  Email :
  Comment Text :
  Post Comment
  Members Comments
  Priority
  Email
  Description
  Send
  Version 1.0.1