تعداد محصـــولات تا این لحظه :
تعداد فروشگاه ها تا این لحظه :
basket
basket
Stuff List Count price ($)
  Check Out Order Empty Basket
  Basket Is Empty

  Nissan To Roll Out Two New Self-Driving Technologies by End of 2016

  Publish Date : 7/24/2014
  Fully computerized parking systems will be available across a variety of Car automobiles by the end of 2016, as the Japanese people car maker continues to roll out vehicle computerized technological innovation.

  In two years, Car will also carry to market a "traffic-jam lead," a technological innovation allowing automobiles to generate autonomously on crowded roadways.
  Nissan will present "multiple-lane controls" that allow automobiles to autonomously settle street risks and change paths by 2018.
  "Before the end of the several years, we will present junction independence, allowing automobiles to settle town crossroads without car owner involvement," said Carlos Ghosn, chief executive and CEO of Car Engine Co., in a conversation delayed a couple weeks ago to the International Correspondents Team of Asia.
  In an exciting footnote, Ghosn said there is a "pressing need to accept sex diversity" throughout the market.
  "This means acknowledging the important part that women play as consumer-purchasers, decision-makers and supervisors throughout the car market," he said.


  www.CheraghBargh.com

  Connecting Suplliers & Buyers


  Stay connected with us

   

  Tags : NISSAN
  Most Viewed
  Post Comment
  Name :
  Email :
  Comment Text :
  Post Comment
  Members Comments
  Priority
  Email
  Description
  Send
  Version 1.0.1